Najlepsze sposoby

na oszczędzanie w biznesie

Zobacz i wypróbuj

Instytucja Otoczenia Biznesu

instytucja otoczenia biznesu


Szukając informacji o dofinansowaniach czy ulgach, wielokrotnie można trafić na niezrozumiałe skróty czy nazwy. Jedną z nich jest IOB, czyli Instytucja Otoczenia Biznesu. Osoba, która nie ma jeszcze praktyki w poruszaniu się po dokumentach i stronach o tematyce dotacji może nie rozumieć znaczenia takich sformułowań, dlatego warto je wyjaśniać, w celu zwiększenia czytelności zawartych informacji.

Czym jest IOB? Instytucja Otoczenia Biznesu jest podmiotem, który oferuje usługi z zakresu ogólnie pojętego wsparcia przedsiębiorczości. Warto przy tym od razu zaznaczyć, że instytucje tego typu są podmiotami działającymi non-profit. Do takich instytucji można zaliczyć ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe, ułatwiające dostęp do finansowania działalności małych lub dopiero powstających firm. Zajmują się one między innymi organizowaniem kontaktów pomiędzy wiatami nauki i biznesu, udzielaniu informacji, promowaniem rozwijania własnych firm, badaniem potrzeb rynku, szkoleniem, transferem technologii, promocją osiągnięć naukowych itd.

Tego typu instytucje stają się w naszym kraju coraz popularniejsze z każdym kolejnym rokiem. Często działają w pobliżu uczelni, aby poprzez współpracę ze studentami, pomóc im wejść w świat biznesu z ich nowatorskimi pomysłami. W ten sposób staramy się zminimalizować ryzyko przypadków, kiedy to obiecująca koncepcja nie została zrealizowana, ponieważ nie było osób, które wsparłyby pomysłodawcę i w ten sposób przyczyniłyby się do umożliwienie realizacji tejże koncepcji. Obecnie przedsiębiorcy coraz chętniej skłaniają się ku niestandardowym rozwiązaniom i poszukują obiecujących pomysłów. Pod tym kątem coraz bardziej zmniejszamy dystans do Zachodniego podejścia, gdzie już od lat współpraca pomiędzy światami nauki i biznesu przynosi obu stronom spore korzyści.