Najlepsze sposoby

na oszczędzanie w biznesie

Zobacz i wypróbuj

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa pomaga zrewolucjonizować działanie naszych fabryk

Współczesność stoi pod znakiem rozwoju nowych technologii. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Co jednak różni czasy współczesne od rewolucji przemysłowej, która miała miejsce na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku? Wtedy, stawiając fabryki z dymiącymi kominami, nikt nawet nie myślał o środowisku. Dziś jest inaczej – coraz więcej firm szuka sposobów na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji czy zmniejszenie zużycia energii. Aby osiągnąć drugi z tych celów, najlepiej na początku przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykaże to, co musimy wiedzieć przed przystąpieniem do jakichkolwiek modernizacji, czyli wykaże nam, ile energii zużywamy i jaka jest jej struktura. Poza takimi informacjami stricte statystycznymi, dowiadujemy się też, z jakich rozwiązań możemy skorzystać, aby te statystyki w jakimś stopniu poprawić. Przeważnie są to rozwiązania typowo techniczne, formalne albo też organizacyjne. Poza oceną stanu bieżącego, od razu ocenia się planowane w firmie modernizacje, by sprawdzić ich ewentualny sens jeszcze przed wydaniem pieniędzy. W ten sposób próbuje uniknąć się sytuacji, kiedy to modernizacja zamiast pomóc, tylko wszystko pogorszyła, bo została przeprowadzona w sposób nieprzemyślany. W czasie audytu dowiadujemy się, czy planowane przedsięwzięcie jest faktycznie opłacalne, w wybrane rozwiązania najlepsze w danej sytuacji. Jeśli okazuje się, że w naszych planach można coś poprawić i w ten sposób więcej energii zaoszczędzić, dowiadujemy się, z jakich rozwiązań i urządzeń skorzystać.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Widzimy więc, że zlecenie audytu powinno być podstawą, bez której nie rozpoczyna się żadnych modernizacji w przedsiębiorstwach. Lepiej na samym początku zlecić zewnętrznej firmie, aby sprawdziła, jaki jest stan techniczny i w jaki sposób można go poprawić, niż samemu działać tylko kierując się własną intuicją i narażać się przy tym na ryzyko, że inwestycja okaże się nietrafiona.